Yoav Rosental's Seidokan Aikido Homepage
Home
|
Pics
|
Mpg`s
|
Multimedia
|
Vivo
|
Kobayashi
|
AikiDojo
|
Awards
|
Rings
|
Vote
|
Links
go to Yoav Rosental's Seidokan Aikido Main Page
LAST


2004
Yoav Rosental's Collection of
Aikido Video Clip`s Sites

My Aikido Video Clips
(333 Clips)

LAST


2004
Please do not use these video clips on any other site.
All video clips originally made by Yoav Rosental © All rights reserved!
Please read the "Disclaimer"
New Clips from 2002 Seminar:
Page 1
(18 Clips)
Page 2
(24 Clips)
********************
Morihei Ueshiba O'Sensei
(26 clips)
Koichi Tohei Sensei
(40 clips)
   
Roderick Kobayashi Sensei
(33 clips)
Eli Landau Sensei
(40 clips)
********************
Yoav Rosental Old Video Files
(32 clips)
 
 
 
 
 
 Yoav Rosental Vivo Files
(32 clips)
 
=
 
 Yoav Rosental Flash Files
(32 files)

Yoav Rosental's New Video Clips
(24 Clips)
********************
Gozo Shioda Sensei (Yoshinkan Aikido)
(30 clips)
Morito Suganuma Sensei
(13 clips)
 
 
Christian Tissier Sensei
(50 clips)
Steven Seagal Sensei
(27 clips)
**************************************************
**************************************************
Aikido Clips Links
(from other Sites)
Kobayashi Sensei - Doug Wedell Sensei
 
Centro Studi Aikido Kendo - Ueshiba Sensei
 
Aikikai Aikido Nederland - Kisshomaru Ueshiba 2nd Doshu
 
Aikikai Aikido Nederland - Moriteru Ueshiba 3rd Doshu
 
Aikido Verein Hannover - A Huge Collection of Aikido Video Links
 
     
eBudokai - Shioda Sensei
Long Beach Seidokan Aikido
 
 
 
Aikidofaq
         
Northland Seidokan
     
Aikido Jerusalem
         
Fujita Sensei
     
AikidoKids - Frank Doran
 
       
Norwich Aikido Dynamic
 
 
 
Aikido of Fresno
 
 
 
 
 
Seishindo
 
 
 
Yoshinkay
 
       
Aikido Online
 
 
 
Kai Cho Seishin Aikido
 
 
 
 
 
Aikido Aikikai Israel
     
Zeev Erlich Dojo
 
       
Aikido of Staten Island
     
Aikido - Kreis Koeln
 
       
Aikido of Cincinnati
     
Mike Fisher Tenshinkai
 
Reishin Dojo Aikido
ANU Aikido Club
 
       
Aikido Renmei
     
Aikido Ludwigshafen
 
       
Aikido stuttgart 1
-
Aikido stuttgart 2
   
Nihon Goshin
Four winds Aikido
 
Aiki Dojo Prague
Vural Sensei's 2002 seminar
 
Yoshinkan Israel
     
Yellow Springs Aikido
 
       
Iwama Ryu - Morihiro Saito
Yamaguchi Aikido
 
       
Aikido World Web Journal - gif
Nagaizumi Aikido
 
       
Michal Koutek
     
Trelleborgs Budokai
 
       
Aikido Verband-Bayern
     
College France Budo
 
       
Laa
     
Kure Beach Aikido
 
     
 
John Santos
     
Shisas
 
       
Meishinkan Ki Aikido
     
College France Budo
 
 
 
 
 
Aikido Vojvodina
     
Ryushinkan
 
       
Richmond Aikido group
     
Esm Massy
 
 
 
 
 
Aikido Austria Salzburg
 
-
 
EnShiro Dojo Salzburg
 
       
Doshinkan Aikido - Waza
 
-
 
Doshinkan Kyu Requirements
 
     
 
Aikido Seishinkan
     
Washi Aikido
 
       
Lehigh Valley Tenshinkai
     
Pacific Coast Aikikai
 
 
 
 
 
Unofficial UKAU
     
Nord-FFAAA
 
       
UCLU Aikido Club
     
San Francisco Aikikai
 
       
Bohemia Aikikai-Nishio Shoji
     
Wago Enten dojo
 
       
Wsisiz
     
Muara Karang Dojo
 
       
M-[art]²-ial
 
 
 
AikiWeb
 
 
 
 
 
Aiki-Dojo UK
     
AikidoSeura
 
       
Aiuchi London
     
Old House
 
       
Ren Shin Kan
 
 
 
Sungjado
 
 
 
 
 
Yoshinkan Aikido
 
 
 
Aikido Pete
 
       
BodyMindAndModem
 
 
 
Aiki Budo
 
       
Nishio Aikido
     
Stefan Stenudd
 
       
BME Aikido Online
 
 
 
Amiens Aikido Club
 
       
Bugeisha
     
British Aikido
 
       
Aikikai Gent
     
Aikido de la UPV y Cena
 
       
Snake River Aikido
     
Ki no Kenkyukai Goteborg
 
       
Federatia Romana De Aikikai
     
Sensei Jarman
 
       
Ki Aikido Russia
     
Adelaide Yoshinkai Aikido
 
       
Aikikai Bolzano
     
Aikido Passion
 
       
AikiWest
     
CCvFilm
 
       
J.P. Brunel
     
Jaff Ragi
 
       
Jean-Paul Nicolai
     
Oslo Aikido
 
       
Sendokan
     
Takeda Ryu SOBUDO
 
       
Aikido of Manhattan
     
Muglichkeit Aikido
 
 
 
 
 
Ninomia Dojo-Haifa
     
Takemusu Aiki
 
 
 
 
 
Seikeikan
     
Dojo Szczecin
 
       
Stanford Aikido
Nippon Kan Aikido
 
Aikido of Westchester
Barcelona-Yamada
 
     
 
Aikido Klub Sl Bistrica
     
Orange County AikiKai
 
 
 
 
 
Shobukan
     
Aikido Academy
 
 
 
 
 
Aikido Shudokan
 
 
 
Pakote Gaeshi
 
 
 
 
 
Cinque Ports Aikido KWAIS
     
SeiZan Dojo - Tenshin Aikido
 
 
 
 
 
Hitohiro Sensei (gif)
     
Aikido World (gif)
 
       
Ki-Aikido Singapore
     
Two Rivers Aikikai (gif)
 
       
Aikido in Berkshire 1
 
-
 
Aikido in Berkshire 2
 
 
 
 
 
Mirfield Martial Arts Club
     
Aikido Development Society
 
       
Ki-Aikido Zagreb
Kokyu Aikido
 
       
Bme-Mafc
 
 
 
Taifu (Jo-Nage)
 
       
Tendoryu Aikido - Shimizu Sensei
     
Ki no Kenkyukai - Ki Aikido Owingen
 
       
Aikido de L'Asbtp
Aikido Moerfelden
 
       
Aikido na Proseku
 
 
 
Aikido Skrim
 
       
Haifa Aikido
 
 
 
Ruhr-University Aikido
 
       
Szombathely Aikido
 
 
 
Centro Aikikai del Peru
 
 
 
 
 
Tendo-ryu Aikido
 
 
 
Shindai Aikikai
 
 
 
 
 
Nihon Goshin AikidoAssociation
     
Seiwakai Aikido Philippines
 
       
Realni Aikido
 
-
 
WCRA - Real Aikido
 
       
Austrian Aikido Federation
 
-
 
Sugano Sensei
 
 
 
 
 
Aikido in Action (gif)
     
North Bay Aikido (gif)
 
       
Aikido North
 
 
 
Bielsko Aikido
 
 
 
 
 
Yamada Sensei
     
NY Aikido Center
 
       
Minnesota Ki Aikido
     
Sanctum Sanctorum
 
       
Aikido of Honolulu
 
-
 
Moriteru Ueshiba
 
 
 
 
 
Makoto Aikido Kyokai
     
Aikikai Serbia
 
       
Ken Shin Kai
 
 
 
Chongshin Do
 
 
 
 
 
AIki Calli
     
Aikido in Quickborn
         
Heaven & Earth Aikido
 
 
 
Binet Aikido
 
 
 
 
 
Kenji Hayashi Taido
 
 
 
Lower Providence Aikido
 
 
 
 
 
Idaho Falls Aikido
 
 
 
Aiki Batto
 
 
 
 
 
Aikikai Nederland
     
Aikido Club Cicino
 
       
Aikido of Scottsdale
     
Tejitsu Aikido
 
       
Virtual Dojo UK
 
 
 
Finland Aikikai
 
 
 
 
 
Sekcja Aikido Szczecinek
 
 
 
Pokaz Aikido
 
 
 
 
 
Ufa Aikido
 
 
 
New York Aikikai
 
 
 
 
 
TSG-Reutlingen
 
 
 
USC Aikido
 
 
 
 
 
Aikido Kokikai Seattle
     
Aikido of Ramapo Valley
 
Aikido Duisburg
     
Aikido Otago
 
       
Aikido Bund
 
 
 
Tendoryu Aikido Freiburg
 
 
 
 
 
Aikido Kyutai
     
Three Rivers Aikido
 
       
Ki Aikido drustvo Zagreb
     
Laccademia Jonica Aikido
 
       
Core Aikido
     
University of Florida Aikido
 
       
Aikidoit
     
New Haven Aikido
 
       
AikidoSI
 
 
 
Aikido Aiki Canarias (gif)
 
       
Kokikai Aikido
     
Aikido of Pittsburgh
 
Zanshinkan Dojo
     
Tendoryu Aikido
 
       
Bond Street Aikido
 
 
 
Sakki-Atemi
 
 
 
 
 
Aikido of Richmond
     
Ozgun Aikido
 
       
Brasil Aikikai
     
A C Nationale d'Aikido
 
       
Raisin River Aikikai
     
Sumikiri
 
       
Shin Ghi Tai Andenne
 
 
 
Aikido Budo
 
 
 
 
 
Aikido-KR
     
Aikido of Jacksonville
 
       
Aikido of Dallas
     
Cwru Aikido Club
 
       
Maoffered Aikido
     
Ninans Budosidor
 
       
Uppsala Budoklubb
     
Aikido bramania
 
       
Aikido Bursa - Nebi Vural
     
Aikido Brisbane
 
       
Aikido in Switzerland
     
Aikido NL Technieken
 
       
Martialarts News
     
Aikido Tenshinkai Florida
 
       
Aikido Viechtach
     
Northeast Aikikai
 
       
C I Aikido
     
Dave Stinson
 
       
Ki Now Aikido Kokikai
     
UBC Aikikai
 
       
Aikido Harmonia
     
Aikido Offenbach
 
       
Aikido Zenshiatsu
     
Dodzjo
 
       
Kihon Es
     
Shoshin
 
       
De Berkt Dojo
 
 
 
Aikido of San Jose
 
 
 
 
 
BuShin Dojo
     
Kilburn Ki Aikido
 
       
Sensei Kobayashi
 
 
 
Sensei Bernard Palmier
 
       
Sensei Hirokazu Kobayashi
     
Joese aikido clips
 
       
Shinbudokai
     
US Real Aikido
 
       
Wakefield Tomiki Aikido
     
Aikido Braine
 
       
Aikido of Greenville
 
 
 
New York Aikikai
 
       
Tsuki Kage dojo
     
Aikidog
 
       
Miyo Shin Juku
     
Aikido Nippon Kan
 
       
Aikido of Mount Shasta
     
Nihon-Goshin Aikido
 
       
Lejeune Aikido
     
Aikido of Malta
 
       
Aikido-L
     
Belfast Aikido
 
       
Jarfalla Aikido
     
flipflap
 
       
Aikido Institute of San Francisco
     
Fujita Senseui CABN Aikido
 
       
Shinkendo aiki-buken
     
Taidokan
 
       
University of S. Florida Aikido
     
Aikido Club Sarajevo
 
       
Yoshinkai Bulgaria
     
Yoshinkan Nederland
 
       
Sanbukan
     
Yoshinkan
 
       
Koshinkan Dojo
     
Uppsala Budoklub
 
       
Ki no Kenkyukai Singapore
 
 
 
Colmers Farm Aikido
 
 
 
 
 
Trowbridge Shodokan Aikido
 
 
 
Sibasaburou's Aikido
 
       
Aikido of Conyers
     
MA in Connecticut
 
       
Aerotin Kiai
     
SPUC Aikido
 
       
Aikido StMarcellin
 
 
 
Holborn Club
 
 
     
Caaikido
     
Ash St. Aikido
 
       
Dmu Aikido
     
Ellis School of Traditional Aikido
 
       
Sneaky Feet Aikido
     
Centro Kai Men
 
       
Aikido Iwama Lima
 
-
 
Aikido Takemusu Peru
 
       
Ki Aikido
     
Aikido of El Paso
 
       
Traditional Aikido of Santa Rosa
     
Heart of San Francisco Aikido
 
       
Yamatokan
     
Yoshinkai de France
 
       
AUniversity of Toronto Club
     
Aikido & Tang Soo Do
 
       
Aikido Sakura Dojo
     
ACE Aikido
 
       
Aikikai Curacao
     
Koteikan Aikido
 
       
Aiki CC
     
Milton Keynes Aikido
 
       
Aikidata
     
Aikido Stichting Aikikai
 
       
Ibaraki Dojo
     
ITG Aikido
 
       
Tcaa Aikido 1
-
 
 
Tcaa Aikido 2
 
       
Kikusui Kai Aikido
 
 
 
Pokaz Aikido
 
 
 
 
 
AiKiDo Club Uccle
     
Anshinkan Aikido
 
       
Bercy
     
Musubi 2000
 
       
Shin Budo Kai
 
 
 
Aikido-L
 
       
Aikido Marsange
 
 
 
GenJitsu Aikido
 
       
Aikido e Dintorni
     
1ksv
 
       
Aikido Zentrum
     
Aikido Torun
 
       
Shingoryu
     
Shudokan
 
       
AikiDomi
     
Yudansha (gif)
 
Budo Dojo (all the basic techniques)
 
Collection of Very Huge Clips! (Shioda, Nebi Vural, Michael Levy-Neumand)
 
Aikido Quebec - Dojo Seiun Maru - Michio Hikitsuchi 10th DAN
 
British Aikido Association - Tomiki Sensei
 
Ki Aikido South Africa - Shin Shin Toitsu Aikido
Yoshino Aikijuku
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
   
Grayden MacLennan
       
Aikido Traditionnel en Europe - France - Belgique
        2    
 
Traditional Aikido Ryu
 
1
  2
 
Iwama Aikido
Alexander Sensei
 
Robert Koga Sensei
 
TaiJutsu
DojoThionville FFAAA
Christian Tissier 7Dan
1
 
Alain Guerrier 6Dan
1
 
Bernard Palmier 6Dan
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
Mariano Aristin 6Dan
1
 
Patrick Benezi 6Dan
1
 
Paul Muller 6Dan
1
Pascal Norbelly 5Dan
1
 
Yvan Lostette 5Dan
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Micheline Tissier 5Dan
1
Gilles Dechenerilles 5Dan
1
 
Michel Erb 4Dan
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Christian Schweitzer 4Dan
1
   
Gil Haenel 4Dan
1
Miscellaneous
Jubei's Video Section
 
 
 
Jubei's Video Links
 
       
Stanford Judo
     
Stanford Jujitsu
 
 
 
 
 
Hapkido
 
 
 
Abir
 
 
 
 
 
Nage No Kata
 
 
 
Iaido
 
 
 
 
 
MARTIAL ARTS
 
 
 
Pekiti-Tirsia
 
       
Wing Chun Kung Fu
     
Nunchaku
 
       
Judo Videos
     
Martialinfo Multimedia
 
       
Martial Arts Video Clips
     
Martial Arts Multimedia
 
       
Suginoha Ryu Jujutsu
     
Tacosa Serrada Eskrima
 
 
 
 
 
Gracie Academy
 
 
 
Sports Art Collection
 
       
Furyu Budo
     
Seni 2001
 
Kyusho
     
Uechi-Ryu Steaming Video
 
Martial Artist's Dream
Dragon Society International
 
       
Arti Marziali Italiane
     
College Park Ninjutsu
 
       
Austrian Ju Jitsu
     
Royal Dragon Martial Arts
 
       
Wushu
M-[art]²-ial
 
Tony Vernon
Naifuanchin
 
Red Dragon Jujitsu
Latino Dragon
 
Chuck Norris Karate
Jitsu Canada
 
       
Genbukan/KJJR
     
Toyama Ryu Batto Do
 
       
Self Defense
     
Universal Self Defence
 
       
Black Belt Magazine
     
Furious Force
 
 
 
 
 
Ba Gua
 
-
 
Energy Arts
 
 
 
 
 
Vermont MA Academy
 
 
 
Aston Jitsu
 
 
 
 
 
Hung Gar Kung Fu
     
Chen Lei's Video Archives
 
       
Kung Fu Masters
     
ShaolinWolf
 
       
Wushu Federation Austria
     
Suginoharyu
 
       
RedDragon Jujitsu
 
 
 
Jujutsu Sato Kinbei
 
 
 
 
 
Yumadki
     
Bujinkan
 
       
MA styles
 
 
 
Vee Arnis Jitsu
 
 
 
 
 
Gendai Goshin Bujutsu
     
Toudiyama
 
       
MCdojo
 
 
 
Arashi
 
 
 
 
 
Shotokai Karate-do
 
 
 
Wccma
 
 
 
 
 
Sakki Atemi
 
 
 
Ma-trix
 
       
Dillman Karate
 
 
 
NY Seidokan Karate
 
       
Judo Videos
 
 
 
OkcJujitsu
 
       
MA Academy Naples
     
Inifinity Kenpo
 
       
AikiJitsu
 
 
 
Furyu Online
 
       
Arts Combat
 
 
 
Jujitsu EricPariset
 
       
Viet Vo Dao
     
Dung Hua
 
       
Heiwashin
 
 
 
TaeKwonDo FR
 
       
Judoclub Goettingen
     
Fezay
 
       
Karate Kobudo Okinawa
     
Le battodo
 
       
Team CJB
     
JHsing I M. A. Institute
 
 
 
 
 
Qi-Gong
 
 
 
Kyokushinkay
 
 
 
 
 
El Judo Aragon
 
 
 
Shudo
 
 
 
 
 
Drakkan
     
Enso-Center
 
       
Multilevel Moves
 
 
 
Uechi-Ryu Karate
 
       
The Warrior
     
Farang Mu Sul
 
       
Wing Tsun
     
Hanshi Shiro
 
       
Jiu Jitsu Rotterdam
     
Full Contact Martial Arts
 
       
Uechi-ryu
 
 
 
Hwa Rang Do
 
 
 
 
 
Winjutsu Bujinkan
     
White Collar Boxing
 
       
Senshiryu
 
 
 
MartialArts dk
 
 
 
 
 
Tai Chi
     
Tostabur
 
       
 Budo Kai
 
 
 
Shaolin Kung Fu
 
       
Ryukyu Kyusho
 
 
 
Martialart Clubs
 
 
 
 
 
CW Taekwondo
     
MN Taekwondo
 
       
Wiltshire Taekwondo
 
 
 
Pacific Eskrima
 
 
 
 
 
Wing Tsun
     
Temple Wing Chun
 
       
Windy City Wing Chun
     
Syracuse Wing Chun
 
       
MasterWorks PaKua
     
Budda-Fist
 
       
Modern Arnis
 
 
 
Yang Mian
 
 
 
 
 
Judo Genlis
     
Fight Clips
 
       
Bullshido
     
Kanzen Goju Ryu
 
       
Wushu Central
     
Vale Tudo - Gichin Funakoshi
 
 
 
 
 
Jungki Kwan
 
 
 
Iaido
 
       
Systema
     
Shindo
 
Tongbei


Taekwon-Do ITF Sonkal
2002
2003
   
International Bushido Association
 
The World Ju-Jitsu Federation in Israel
 
 If you know about another
 Aikido Video Url
 please notify me by E-Mail to:
 yoavrosental@yahoo.com
You are visitor no.

in this page
Home Page
All Material, including photos, articles and videos, at yoav.8m.net are copyrighted 2003 ©
and may not be reproduced without permission. yoavrosental@yahoo.com